12.04.2016 r.:

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Bydgoszczy, kontrole okresowe w trybie zwykłym w zakresie higieny materiału biologicznego prowadzone przez Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt, zaplanowane do wykonania w II kwartale 2016 roku zostaną przeprowadzone w III i IV 2016 roku.

Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy na 2016 rok - korekta