12.10.2017 r.:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranyh stadach bydła (Dz. U z 2017 r. poz. 1722)