22.11.2017 r.:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2176 z dnia 21 listopada 2017 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce