Decyzją Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji z dnia 24 sierpnia 2004 r. Zakład Higieny Weterynaryjnej  im. prof. Kazimierza Panka w Bydgoszczy, jego Oddział Terenowy w Touniu oraz we Włocławku otrzymały certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 526, potwierdzający zgodność wdrożonego systemu jakości z normą ISO 17025.

 

Aktualny zakres akredytacji przedstawiają dokumenty w formacie pdf (do pobrania poniżej) potwierdzone Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego

Zakres akredytacji

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego