ZARZĄDZENIE nr 20/2024 KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII z dnia 18 lipca 2024 r. w sprawie Cennika Usług Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2024 Kujawsko-Pomorskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 15 kwietnia 2024 r.

nr indeksu Cennik opłat za usługowe czynności laboratoryjne w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy Cena PLN brutto PKWiU VAT %
 BADANIA ANATOMOPATOLOGICZNE
50100101 sekcja ssaka, ptaka powyżej 20 kg  z  pobraniem  materiału  do dalszych  badań (wynik z sekcji, koszt utylizacji) 100,00 75.00 8
50100104 sekcja  ssaka, ptaka od 5-20 kg z pobraniem materiału do dalszych badań (wynik z sekcji, koszt utylizacji) 80,00 75.00 8
50100105 sekcja  ssaka do 5 kg, ptaka (powyżej 1 tyg. życia) z pobraniem materiału do dalszych badań (wynik z sekcji, koszt utylizacji) 50,00 75.00 8
50100107 sekcja  ptaka  do 2 kg za każdą sztukę z pobraniem materiału do dalszych badań (wynik z sekcji, koszt utylizacji) 30,00 75.00 8
50100108 sekcja ptaka od 2 do 5 kg za każdą sztukę z pobraniem materiału do dalszych badań (wynik z sekcji, koszt utylizacji) 40,00 75.00 8
50100109 sekcja ptaka ozdobnego z pobraniem materiału do dalszych badań (wynik z sekcji, koszt utylizacji) 50,00 75.00 8
50100401 ocena narządów wewnętrznych z opisem (do kosztu badania należy doliczyć koszt utylizacji) 30,00 75.00 8
50100201 przeglądowe  anatomopatologiczne  badanie  partii  ryb  lub ślimaków  (gospodarstwo  wielkotowarowe, za  partię  liczącą do  10  szt.) 23,00 75.00 8
50100202 przeglądowe  anatomopatologiczne  badanie  partii  ryb  lub ślimaków  (gospodarstwo  wielkotowarowe, za  każdą  kolejną szt. w  partii  powyżej  10) 2,00 75.00 8
50100301 sekcja  ryby  wraz  z  pobraniem  materiału  do  badań -  za  każdą  rybę (hodowcy  indywidualni) 6,00 75.00 8
50100402 pobranie narządów bez sekcji do dalszych badań (do kosztu badania należy doliczyć koszt utylizacji) 15,00 75.00 8
50100601 sekcja  z opinią lekarsko-weterynaryjną 250,00 75.00 8
50100602 sekcja zwierząt dużych - koń, krowa, łoś itp. (sekcja przeprowadzana w terenie) 350,00 75.00 8
50100603 utylizacja zwłok bez sekcji za 1 kg (w przypadku rezygnacji ze zleconych badań laboratoryjnych) 2,00 75.00 8
MIKROBIOLOGICZNA DIAGNOSTYKA CHORÓB ZWIERZĄT
50200801 diagnostyka infekcji paciorkowcowych lub gronkowcowych jaj  wylęgowych lub zamarłych  zarodków  - za każdą partię do 10 szt. (bez antybiotykogramu) 60,00 75.00 8
50200902 badanie bakteriologiczne - kału, kałomoczu, mleka mastitowego, wymazów, płynów ustrojowych, moczu - za każdą próbkę 30,00 75.00 8
50201401 diagnostyka w kierunku bakteryjnych patogeów dróg oddechowych zwierząt gospodarskich 60,00 75.00 8
50201101 obecność i identyfikacja pałeczek Salmonella:
- próbka zbiorcza (do 10 szt.) jaj świeżych
- próbki zbiorcze: wymazy powierzchniowe (do 4 szt.), z kloaki (do 30 szt.)
- okładziny na obuwie (1 próbka zbiorcza)
- mekonium (1 próbka zbiorcza)
- pisklęta padłe (w tym również w czasie transportu) nie więcej niż 20 sztuk (1 próbka zbiorcza)
- kałomocz (1 próbka zbiorcza)
- puch (1 próbka zbiorcza)
- kał lub wymaz od 1 zwierzęcia  (ssak)
- kurz
40,00 75.00 8
50201102 Wykrywanie obecności pałeczek Salmonella Gallinarum 87,00 75.00 8
50201201 diagnostyka  chorób  zwierząt  wywołanych  przez  Clostridia, izolacja  patogenu (od 1 próbki) 20,00 75.00 8
50201202 diagnostyka  chorób  zwierząt  wywołanych  przez  Clostridia i/lub Brachyspira - koszt  wytworzenia  warunków  beztlenowych (1–10 próbek)   25,00 75.00 8
50201301 dyzenteria  świń,  izolacja  krętków  z  rodz. Brachyspira (1 próbka) 34,00 75.00 8
50201501 podstawowe  badanie  bakteriologiczne  jednej  próbki  zbiorczej ryb łososiowatych  pochodzących  z tego  samego  środowiska 50,00 75.00 8
50201601 podstawowe  badanie  bakteriologiczne  jednej  próbki  zbiorczej ryb karpiowatych  innych  niż  wym. powyżej  z  tego  samego środowiska 40,00 75.00 8
50201801 antybiotykogram  w  odniesieniu  do  badania  ryb 36,00 75.00 8
50201802 antybiotykogram  dla  szczepów  wyizolowanych  od zwierząt gospodarskich, drobiu, patogenów  mlecznych   i  nasienia 20,00 75.00 8
50201901 badanie  bakteriologiczne  (bakterie  tlenowe; bez antybiotykogramu) ssaka 50,00 75.00 8
50201902 badanie  bakteriologiczne  (bakterie  tlenowe; bez antybiotykogramu) ptaka 40,00 75.00 8
50202002 identyfikacja  na  rzędzie  biochemicznym  jednego  rodzaju bakterii  u ryb, testem API 65,00 75.00 8
50202301 badanie  bakteriologiczne  wymazów  z  ZWD (za  jedną  sztukę) 10,00 75.00 8
50202501 badanie  mykologiczne  próbek: wymazów i zeskrobin skórnych, wymazów z błon śluzowych, wydzieliny gruczołu mlekowego,  wycinków tkanek zwierzęceych  13,00 75.00 8
50202003 badanie mikologiczne ryb 10,00 75.00 8
50202601 określenie  lekooporności  grzybów  drożdżopodobnych 15,00 75.00 8
50202701 badanie mykologiczne wymazów  z  ZWD (za jedną sztukę) 5,00 75.00 8
50202304 wymazówka sterylna w probówce transportowej 0,50 75.00 8
50202305 jałowy woreczek z wymazówką powierzchniową 3,00 75.00 8
DIAGNOSTYKA WIRUSOLOGICZNA
50303001 badanie przeglądowe w kierunku IPN, VHS lub SVC metodą ELISA (za 1 próbkę) 95,00 75.00 8
50303003 identyfikacja wirusa IHN metodą ELISA 65,00 75.00 8
50303004 izolacja wirusa VHS, SVC, IPN, IHN  w hodowli tkankowej 180,00 75.00 8
50303005 test diagnostyczny (wybrane choroby zakaźne psów i kotów) 55,00 75.00 8
BADANIA metodą PCR
50912001 wykrywanie obecności DNA herpeswirusa koi (KHV) metodą real-time PCR 80,00 75.00 8
50912002 wykrywanie obecności DNA Salmonella spp. metodą real-time PCR 70,00 71.20 23
50912008 wykrywanie obecności DNA Listeria monocytogenes  75,00 71.20 23
51018701 wykrywanie obecności RNA wirusów: VHS, IHN, IPN lub SVC metodą real-time RT-PCR 114,00 75.00 8
51018801 Izolacja RNA wirusów: VHS, IHN, IPN lub SVC metodą real-time RT-PCR 45,00 75.00 8
Badania w kierunku chorób odkleszczowych   
51019001 wykrywanie obecności materiału genetycznego Borrelia burgdorferi metodą real-time PCR 110,00 75.00 8
51019002 wykrywanie obecności materiału genetycznego Borrelia burgdorferi, Babesia, Anaplasma, Ehrlichia metodą real-time PCR 130,00 75.00 8
51019003 wykrywanie obecności materiału genetycznego TBEV (kleszczowe zapalenie mózgu) metodą real-time PCR 110,00 75.00 8
51019004 wykrywanie obecności materiału genetycznego Borrelia burgdorferi, TBEV (kleszczowe zapalenie mózgu) metodą real-time PCR 210,00 75.00 8
DIAGNOSTYKA PARAZYTOLOGICZNA
50403101 badanie koproskopowe w  kierunku  nicieni żołądkowo – jelitowych lub kokcydiów (metodą flotacji)  10,00 75.00 8
50403102 badanie koproskopowe w  kierunku  przywr  lub  tasiemców (metodą  dekantacji)  8,00 75.00 8
50403103 badanie  koproskopowe  w  kierunku larw nicieni  płucnych 12,00 75.00 8
50403201 badanie zeskrobin skórnych i wymazów w kierunku pasożytów zewnętrznych (od 1 próbki) 10,00 75.00 8
50403301 badanie próbek z narządów wewnętrznych od jednego zwierzęcia w kierunku obecności pasożytów    14,00 75.00 8
50403401 badanie wymazów z wola i jamy dziobowej gołębi w kierunku rzęsistka 6,00 75.00 8
50403501 badanie parazytologiczne rozmazu krwi 17,00 75.00 8
50403604 badanie koproskopowe rozmazów barwionych płynem Lugola w kierunku giardiozy 8,00 75.00 8
50403801 badanie  parazytologiczne ryb lub ślimaków do 10 szt. (za każdą sztukę) 5,00 75.00 8
50403802 badanie parazytologiczne ryb lub ślimaków - za każdą sztukę powyżej 10 szt. 3,00 75.00 8
50403803 Badanie parazytologiczne ryb i produktów rybnych na obecność larw Anisakis metodą wytrawiania 57,00 71.20 23
BADANIE NASIENIA I WYPŁUCZYN Z WORKA NAPLETKOWEGO
51220901 badanie wypłuczyn lub popłuczyn w kierunku choroby mętwikowej bydła 50,00 75.00 8
51221001 badanie parazytologiczne hodowlane w kierunku rzęsistka bydlęcego 18,00 75.00 8
51221101 badanie koncentracji/gęstości nasienia  od wszystkich gatunków zwierząt 15,00 75.00 8
51221201 badanie nasienia/morfologia/spermiogram od wszystkich gatunków zwierząt 20,00 75.00 8
51220801 badanie bakteriologiczne jakościowo-ilościowe 1 próbki nasienia  62,00 75.00 8
BADANIE PSZCZÓŁ
50403605 wykrywanie obecności bakterii Paenibacillus larvae w plastrach z czerwiem metodą mikrobiologiczną 30,00 75.00 8
50403606 wykrywanie obecności bakterii Paenibacillus larvae w miodzie metodą mikrobiologiczną 32,00 75.00 8
50403607 wykrywanie obecności bakterii Paenibacillus larvae w pszczołach metodą mikrobiologiczną 53,00 75.00 8
50403608 wykrywanie obecności bakterii Melissococcus plutonius w plastrach z czerwiem metodą mikrobiologiczną 51,00 75.00 8
50403602 wykrywanie obecności roztoczy Varroa destruktor w czerwiu, owadach dorosłych i osypie pszczół 15,00 75.00 8
50403609 wykrywanie obecności spor Nosema spp. u pszczół metodą mikroskopową 10,00 75.00 8
50403610 wykrywanie obecności grzybów z rodzaju Aspergillus u pszczół, czerwiu (grzybica kropidlakowa, kamienna) meodą mikrobiologiczną 10,00 75.00 8
BADANIA SEROLOGICZNE
50504501 badanie w kierunku niedokrwistości zakaźnej koni metodą immunodyfuzji w żelu agarowym (test Cogginsa) 15,00 75.00 8
50504301 diagnostyka chorób drobiu w kierunku MG, MS metodą aglutynacji płytowej od jednej próbki 6,00 75.00 8
50504302 diagnostyka chorób drobiu w kierunku MG, MS met. ELISA od jednej próbki 24,00 75.00 8
50504303 diagnostyka chorób drobiu w kierunku SPG metodą aglutynacji płytowej od jednej próbki 6,00 75.00 8
50504801 badanie w kierunku nosacizny metodą OWD 15,00 75.00 8
50504901 badanie w kierunku zarazy stadniczej koni metodą OWD 49,00 75.00 8
50505105 badanie w kierunku wirusowej biegunki i choroby błon śluzowych bydła BVD/MD (przeciwciała) metodą ELISA do 10 próbek 28,00 75.00 8
50505106 badanie w kierunku wirusowej biegunki i choroby błon śluzowych bydła BVD-MD (przeciwciała) metodą ELISA powyżej 10 próbek 25,00 75.00 8
50505107 badanie w kierunku wirusowej biegunki i choroby błon śluzowych bydła BVD/MD (antygen) metodą ELISA do 10 próbek 32,00 75.00 8
50505108 badanie w kierunku wirusowej biegunki i choroby błon śluzowych bydła BVD/MD (antygen) metodą ELISA powyżej 10 próbek 28,00 75.00 8
50505401 badanie w kierunku enzootycznej białaczki bydła metodą ELISA 17,00 75.00 8
50505501 badanie w kierunku brucelozy metodą OWD 20,00 75.00 8
50505502 badanie w kierunku brucelozy metodą OA 15,00 75.00 8
50505503 badanie w kierunku brucelozy metodą OKAP 4,00 75.00 8
50505703 badanie w kierunku ch. Aujeszkyego (przeciwciała) metodą ELISA partia do 9 próbek; za 1 próbkę 27,00 75.00 8
50505704 badanie w kierunku Ch. Aujeszkyego (ELISA; obecność przeciwciał; partia od 10 próbek; za 1 próbkę) 19,00 75.00 8
50505705 badanie w kierunku zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy oraz otrętu bydła IBR/IPV gB metodą  ELISA  25,00 75.00 8
50505707 badanie w kierunku zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy oraz otrętu bydła IBR/IPV gE metodą ELISA  25,00 75.00 8
50505801 badanie w kierunku choroby niebieskiego języka (przeciwciała) metodą ELISA  30,00 75.00 8
MIKROBIOLOGICZNE BADANIA ŻYWNOŚCI
50909501 oznaczanie liczby drobnoustrojów 35,00 71.20 23
50909601 wykrywanie obecności Salmonella metodą klasyczną 36,00 71.20 23
50909602 identyfikacja Salmonella  120,00 71.20 23
50909701 wykrywanie obecności i identyfikacja beztlenowych bakterii przetrwalnikujących 45,00 71.20 23
50909801 oznaczanie liczby gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus) 55,00 71.20 23
50909802 wykrywanie obecności gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus) 30,00 71.20 23
50909901 oznaczanie liczby Enterobacteriaceae 45,00 71.20 23
50910001 oznaczania liczby bakterii z grupy coli 36,00 71.20 23
50910002 wykrywanie obecności bakterii z grupy coli 25,00 71.20 23
50910101 oznaczanie liczby E. coli metodą płytkową 22,00 71.20 23
50910104 oznaczanie liczby E. coli - z zastosowaniem petrifilmu PEC 45,00 71.20 23
50910105 oznaczanie liczby E.coli metodą NPL 50,00 71.20 23
50910401 wykrywanie obecności Listeria monocytogenes  56,00 71.20 23
50910402 identyfikacja Listeria monocytogenes 110,00 71.20 23
50910404 oznaczanie liczby Listeria monocytogenes 39,00 71.20 23
50910501 oznaczanie liczby pleśni i drożdży                     25,00 71.20 23
50910601 badanie mikrobiologiczne czystości urządzeń (stan sanitarny) w zakładach mięsnych 50,00 71.20 23
50910602 badanie mikrobiologiczne czystości urządzeń (stan sanitarny) w zakładach mleczarskich 30,00 71.20 23
50910803 badanie czystości metodą płytek kontaktowych (do 10 punktów poboru) 20,00 71.20 23
50911101 badanie mięsa mielonego w systemie n=5 480,00 71.20 23
50911201 badanie surowych wyrobów mięsnych w systemie n=5 420,00 71.20 23
50911302 badanie czystości mikrobiologicznej tusz wieprzowych lub wołowych (liczba Enterobacteriacae, liczba drobnoustrojów) 70,00 71.20 23
50911305 wykrywanie obecności Campylobacter spp. 75,00 71.20 23
50911307 identyfikacja Campylobacter spp. 100,00 71.20 23
50911308 oznaczanie liczby komórek somatycznych w mleku metodą mikroskopową 30,00 71.20 23
50911309 wykrywanie obecności antybiotyków i innych substancji hamujących w mleku testem Delvotest 21,00 71.20 23
50911310 wykrywanie pozostałości antybiotyków beta-laktamowych, tetracyklin, streptomycyny/dihydrostreptomycyny i chloramfenikolu w mleku testem receptorowym 45,00 71.20 23
50911311 wykrywanie pozostałości substancji przeciwbakteryjnych w tkankach zwierzęcych, jajach 5-płytkową metodą dyfuzji 65,00 71.20 23
50911306 oznaczanie liczby Campylobacter 50,00 71.20 23
MIKROBIOLOGICZNE BADANIA PASZ
51017701 przygotowanie próbek do badań mikrobiologicznych 25,00 71.20 23
51017801 oznaczanie liczby drobnoustrojów  48,00 71.20 23
51018501 oznaczanie liczby Enterobacteriaceae 40,00 71.20 23
51017502 oznaczanie liczby drożdzy i pleśni 52,00 71.20 23
51017901 wykrywanie obecności pałeczek Salmonella metodą klasyczną 47,00 71.20 23
51018201 wykrywanie obecności beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczyny 53,00 71.20 23
51018202 wykrywanie obecności Clostridium perfringens  60,00 71.20 23
51018203 wykrywanie obecności beztlenowych bakterii  redukujących siarczany (IV) rosnących w warunkach beztlenowych 53,00 71.20 23
51322201 wykrywanie obecności składników pochodzenia zwierzęcego (PAP) 167,00 71.20 23
51018601 wykrywanie obecności substancji przeciwbakteryjnych: antybiotyków, antybiotykowych stymulatorów wzrostu, sulfonamidów, chinolonów i innych substancji antybakteryjnych metodą 8-płytkową 130,00 71.20 23
50202802 oznaczanie zawartości linkomycyny 190,00 71.20 23
50202803 oznaczanie zawartości tiamuliny 190,00 71.20 23
50202804 oznaczanie zawartości tylozyny 190,00 71.20 23
50202807 oznaczanie zawartości chlorotetracykliny 190,00 71.20 23
50202808 oznaczanie zawartości doksycykliny  190,00 71.20 23
50202809 oznaczanie zawartości amoksycyliny 190,00 71.20 23
50202806 homogenność pasz leczniczych 550,00 71.20 23
51018301 wykrywanie obecności paciorkowców hemolizujących 40,00 71.20 23
51018101 oznaczanie liczby gronkowców koagulazododatnich 53,00 71.20 23
51018102 wykrywanie obecności E. coli 57,00 71.20 23
CHEMICZNE BADANIA ŚRODKÓW ŻYWIENIA ZWIERZĄT
Oznaczanie podstawowych składników pokarmowych
52009200 sucha masa/wilgotność przy użyciu wagosuszarki 35,00 71.20 23
52009201 popiół surowy  45,00 71.20 23
52009202 popiół  nierozpuszczalny w kwasie solnym 90,00 71.20 23
52009001 białko ogólne metodą Kjeldahla  75,00 71.20 23
52019101 tłuszcz surowy metodą ekstrakcyjną - do 5% zawartości tłuszczu w ziarnie.
(produkty przetworzone w tym mieszanki paszowe np. poprzez ekstruzję, płatkowanie i ogrzewanie - muszą być poddane hydrolizie)
 
75,00 71.20 23
52019105 tłuszcz po hydrolizie kwasem solnym  metodą ekstrakcyjną 120,00 71.20 23
52019106 tłuszcz w nasionach roślin oleistych metodą ekstrakcyjną 120,00 71.20 23
52019201 włókno surowe  80,00 71.20 23
Oznaczanie składników i zanieczyszczeń mineralnych
52019302 fosfor całkowity 100,00 71.20 23
52019401 sól kuchenna (NaCl) 65,00 71.20 23
52019501 makroelementy: Na, K, Ca, Mg - za każdy pierwiastek 80,00 71.20 23
52019502 mikroelementy: Cu, Fe, Zn, Mn -  za każdy pierwiastek 80,00 71.20 23
52019503 pierwiastki: Na, K, Ca, Mg, P, Cu, Fe, Zn, Mn - za każdy pierwiastek
metoda ICP-OES
90,00 71.20 23
52019504 pierwiastki: Na, K, Ca, Mg, P, Cu, Fe, Zn, Mn - za 4 wybrane pierwiastki
metoda ICP-OES
340,00 71.20 23
52019505 pierwiastki: Na, K, Ca, Mg, P, Cu, Fe, Zn, Mn - za każdy pierwiastek powyżej 5
metoda ICP-OES
80,00 71.20 23
52019701 selen  160,00 71.20 23
52019601 kadm, ołów - za każdy pierwiastek  100,00 71.20 23
52019602 kobalt, molibden -  za każdy pierwiastek 120,00 71.20 23
52019603 rtęć  80,00 71.20 23
52020602 arsen 130,00 71.20 23
52019801 fluor  180,00 71.20 23
52019901 azotyny w przeliczeniu na NaNO2 160,00 71.20 23
 Oznaczanie zawartości mykotoksyn
52020101 mykotoksyny: aflatoksyna B1, ochratoksyna, zearalenon, deoksynivalenol oznaczanie zawartości metodą HPLC (za każdą mykotoksynę)  260,00 71.20 23
52020102 mykotoksyny: aflatoksyna B1, deoksynivalenol, fumonizyny B1 i B2, ochratoksyna A, toksyny T2 i HT-2, zearalenon - oznaczanie zawartości metodą LC-MS/MS 700,00 71.20 23
 Oznaczanie zawartości kokcydiostatyków
52020202 kokcydiostatyki  jonoforowe: monenzyna, salinomycyna, narazyna, lazalocyd
metoda HPLC
250,00 71.20 23
52020203 kokcydiostatyk: nikarbazyna metodą HPLC 250,00 71.20 23
52020204 kokcydiostatyki: monenzyna, salinomycyna, narazyna, lazalocyd, nikarbazyna, amprolium, klopidol, etopabat, halofuginon, robenidyna, diklazuril, dekokwinat, semduramycyna, maduramycyna - oznaczanie zanieczyszczeń w mieszankach niedocelowych metodą LC-MS/MS 650,00 71.20 23
52020205 kokcydiostatyk: robenidyna w mieszankach docelowych i niedocelowych metodą LC MS/MS
wg normy 17299:2019-12
610,00 71.20 23
52020206 kokcydiostatyk: diklazuril w mieszankach docelowych i niedocelowych metodą LC MS/MS
wg normy 17299:2019-12
610,00 71.20 23
 Oznaczanie zawartości witamin
52020302 witamina A  250,00 71.20 23
52020303 witamina E   250,00 71.20 23
52020301 witamina A i E  300,00 71.20 23
 Oznaczanie zawartości przeciwutleniaczy (nowy podział)
52020401 ethoksyquin  (EQ)  200,00 71.20 23
 Pozostałe oznaczenia
52019102 liczba kwasowa w tłuszczu 80,00 71.20 23
52019103 liczba nadtlenkowa w tłuszczu  80,00 71.20 23
52020001 homogeniczność mieszanek paszowych - obliczanie na podstawie wyników oznaczenia wybranego składnika (do ceny dolicza się sześciokrotną  wartość oznaczenia wybranego składnika)   40,00 71.20 23
52020008 pomiar pH 30,00 71.20 23
52020009 przeliczenie wyniku na suchą masę próbki (do ceny należy doliczyć cenę za oznaczenie suchej masy próbki) za każdy przeliczany parametr 20,00 71.20 23
52020010 inne obliczenia/przeliczenia, po uzgodnieniu z kierownikiem pracowni 40,00 71.20 23
INNE BADANIA I CZYNNOŚCI ZLECANE ZHW
51321801 dodatkowa kopia sprawozdania z badań 10,00   23
51321301 opinia lekarsko-weterynaryjna do wyniku z badania sekcyjnego 100,00   23
50809101 badanie chemiczne wody zestawem Merck (za 1 próbkę) 68,00 71.20 23
50809102 badanie chemiczne wody zestawem Merck (za 1 próbkę) - oznaczanie 5 wybranych parametrów 34,00 71.20 23
50809103 pożywka mikrobiologiczna - 1 szt. 2,00 71.20 23
51321502 konsultacje, omówienie wyników badań (koszt 1 osobogodziny) 50,00   23
51321601 koszty dojazdu w/g kilometrówki (sam. do 900 cm3) 0,89   23
51321702 koszty dojazdu w/g kilometrówki (sam. powyżej 900 cm3) 1,15   23

 

Załącznik w formacie PDF