Ochrona zwierząt podczas upałów to prawny obowiązek posiadacza zwierzęcia

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz zapisami rozporządzeń wykonawczych, zapewnienie ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz stałego dostępu do wody jest prawnym obowiązkiem posiadacza zwierzęcia. Wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu jest określane mianem znęcania się nad zwierzętami.
Ten, kto znęca się nad zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

plakat PDF

Transportujesz zwierzęta gospodarskie?
Zadbaj o ich dobrostan podczas wysokich temperatur!

Rozważ zmianę terminu transportu, jeśli prognozowane temperatury na większości trasy mają przekraczać 30°C.

Jeśli decydujesz się na transport zwierząt podczas wysokich temperatur:

 • Zaplanuj transport w godzinach wczesno-porannych i nocnych, kiedy temperatury są niższe.
 • Zweryfikuj i kontroluj na bieżąco sprawność systemu wentylacji. Zaleca się transport zwierząt pojazdami wyposażonymi w system aktywnego chłodzenia powietrza.
 • Zmniejsz zagęszczenie zwierząt podczas transportu.
 • Zweryfikuj sprawność systemu pojenia. Na bieżąco kontroluj ilość wody w zbiornikach.
 • Zaplanuj uzupełnianie zbiornika na wodę podczas transportu.
 • Pamiętaj o właściwej adnotacji w dzienniku podróży.
 • Kontroluj stan zwierząt podczas transportu. Zwróć uwagę na oznaki odwodnienia, trudności z oddychaniem lub trudności z utrzymaniem równowagi.
 • Monitoruj temperaturę w środku transportu.
 • W przypadku konieczności postoju, parkuj pojazd w cieniu, prostopadle do kierunku wiatru.
 • W planach awaryjnych uwzględnij działania, jakie należy podjąć w przypadku wystąpienia wysokich temperatur.

Plakat PDF

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
zaprasza na szkolenie stacjonarne:

Rolniczy handel detaliczny – aktualny stan prawne

które odbędzie się 28 maja 2024 r. w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie
w godz. 10:00 - 13:15

Porgram szkolenia i forularz zgłoszenia znajduje sie tutaj

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuję, że od 2 maja 2024 zostały wycofane z użytku urządzenia typu FAX. Pozostałe kanały komunikacji pozostają bez zmian. Aktualną listę kontaków znajdą Państwo na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w zakładce kontakt

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy uprzejmie informuje o możliwości wykonania badania kleszcza techniką real-time PCR na obecność:

 • bakterii Borrelia burgdorferi (borelioza)
 • bakterii z rodzaju Anaplasma
 • bakterii z rodzaju Ehrlichia
 • wirusa TBEV (kleszczowe zapalenie mózgu)
 • pierwotniaków z rodzaju Babesia ( B.canis, B.gibsoni, B.divergens)

Szczegóły w ulotce

Planowane szczepienia lisów:

Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w okresie od 4 do 17 kwietnia  2024 roku na obszarze wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego (powiat brodnicki, rypiński, lipnowski, włocławski, golubsko-dobrzyński, aleksandrowski, radziejowski; pow. wąbrzeski: gm. Książki, gm. Dębowa Łąka, gm. Ryńsk; pow. toruński gm. Obrowo, gm. Lubicz, gm. Czernikowo) przeprowadzona będzie akcja doustnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczegóły w komunikacie i na placie

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuję, że
2 stycznia 2024r. jest DNIEM WOLNYM OD PRACY
zgodnie z Zarządzenieiem nr 524 Presesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy.

Kujawsko-Pomorski Osodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia dedykowane małym przetwórcom.

6 grudnia: Praktyczne aspekty projektowania, wdrażania i utrzymania systemu HACCP w warunkach przetwórstwa rzemieślniczego - szczegóły w linku poniżej:

https://sir.kpodr.pl/index.php/2023/11/14/praktyczne-aspekty-projektowania-wdrazania-i-utrzymania-systemu-haccp-w-warunkach-przetworstwa-rzemieslniczego-szkolenie/

 

13 grudnia: Świadome i bezpieczne przetwórstwo żywności pochodzenia zwierzęcego - konferencja w formie hybrydowej - szczegóły w linku poniżej:

https://sir.kpodr.pl/index.php/2023/11/20/swiadome-i-bezpieczne-przetworstwo-zywnosci-pochodzenia-zwierzecego-konferencja/