Hodowcy zwierząt gospodarskich

Szanowni Państwo, ubój zwierząt na użytek własny może się odbywać po spełnieniu warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. 2016.885 t.j.)

 

Chęć dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny należy zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii. Wzór powiadomienia jest dołączony do niniejszej ulotki.

 

Przypominam ponadto, że powstające przy uboju owiec i kóz w wieku powyżej 12 miesięcy uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 (SRM) powinny być przekazane do zbiornicy lub zakładu utylizacyjnego kategorii 1, dołączając odpowiednio wypełniony dokument handlowy.

 

Do SRM zaliczamy: - czaszkę w tym mózg i oczy oraz rdzeń kręgowy owiec i kóz w wieku powyżej 12 miesięcy lub owiec i kóz, które mają stały siekacz wyrżnięty z dziąsła.

 

W przypadku uboju cieląt do 6 miesiąca życia, w związku z tym, że Polska należy obecnie do krajów o znikomym ryzyku BSE należy pamiętać, że nie powstaje materiał szczególnego ryzyka (SRM).

 

W przypadku uboju trzody chlewnej należy pamiętać, że nie oczyszczony przewód pokarmowy powinien zostać przekazany do zakładu utylizacyjnego.


W przypadku oczyszczenia przewodu pokarmowego treść jelit może służyć jako nawóz, natomiast wyczyszczone jelita stają się środkiem spożywczym i mogą być wykorzystane do produkcji żywności.

 

Prawidłowość zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego powstających w trakcie uboju zwierząt na własne potrzeby
w gospodarstwie będzie kontrolowana przez Inspekcję Weterynaryjną.

 

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny