KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ZAWIERANYCH UMÓW


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (dalej Rozporządzenie) oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018,poz.1000) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, którego reprezentuje Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 85- 090 Bydgoszcz, tel: 52 339 21 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi mogą się Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Markiem Powała poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. zawarcia i wykonania umów z kontrahentami Administratora(podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO) -przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
  2. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych,
  3. udzielanie odpowiedzi na reklamacje(podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO) —przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane,
  4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) — przez okres, po którym przedawnią się roszczenia,
  5. weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) -przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu umowy,
  6. wykrywania nadużyć i zapobiegania im (podstawa prawna: art. 6 ust. 1ci 1f RODO) — przez okres trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią się roszczenia lub przez czas trwania postępowań prowadzonych przez właściwe organy publiczne,
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.
  Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
 9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.