Zespół ds. finansowo – księgowych

Główny Księgowy
mgr Hanna Kruk
tel.: 52 339 21 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Z-ca Głównego Księgowego
mgr Barbara Czepek
tel. 52 339 21 31
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gł. Specjalista ds osobowych
mgr Iwona Gajdzińska
tel.: 52 339 21 44
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Windykacja należności

Iwona Frydrychowicz
tel.: 52 339 21 16
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Obsługa PIW w zakresie finansów

Justyna Popek
tel.: 52 339 21 21
mgr Agnieszka Stachel
tel.: 52 339 21 38
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do zadań zespołu ds. finansowo-księgowych należy w szczególności:

 1. realizacja zadań Wojewódzkiego Inspektoratu wynikających z ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,
 2. opracowywanie projektu budżetu Wojewódzkiego Inspektoratu oraz powiatowych inspektoratów weterynarii,
 3. prowadzenie spraw związanych z obsługą finansową powiatowych inspektoratów weterynarii,
 4. prowadzenie rachunkowości Wojewódzkiego Inspektoratu,
 5. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 6. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 7. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 8. rozliczanie środków na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt wraz ze sprawozdawczością,
 9. generowanie danych w systemie informatycznym TREZOR w zakresie planowania i realizacji budżetu oraz sprawozdawczości,
 10. prowadzenie spraw pracowniczych,
 11. realizacja zadań w zakresie kadr i szkolenia, w tym w służbie cywilnej,
 12. przygotowanie i realizacja programu zarządzania zasobami ludzkimi,
 13. organizacja naboru na wolne stanowiska w Wojewódzkim Inspektoracie oraz na wolne stanowiska Powiatowych Lekarzy i ich zastępców,
 14. administrowanie środkami ZFŚS,
 15. dokonywanie czynności wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu oraz z Powiatowymi Lekarzami i ich zastępcami,
 16. planowanie i realizacja funduszu wynagrodzeń,
 17. naliczanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
 18. przygotowywanie i realizacja planów kontroli w zakresie właściwości zespołu,
 19. sporządzanie sprawozdań i informacji z realizacji wykonywanych zadań.