Zespół ds. administracyjnych

Kierownik Zespołu ds. administracyjnych
mgr Witold Krusiński
tel. 52 339 21 22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

Obsługa sekretariatu

Jolanta Nitka
tel. 52 339 21 02
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zamówienia publiczne

Beata Smoczyk
tel. 52 339 21 46
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
mgr Katarzyna Sieracka
tel. 52 339 21 06
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Obsługa informatyczna

mgr Witold Kaczmarek
tel. 52 339 21 36
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Zaopatrzenie

Paweł Drążkowski
tel. 52 339 21 20
 
Arkadiusz Wewiórski
tel. 52 339 21 32

 

Kancelaria i obsługa archiwum zakładowego

mgr Katarzyna Kaczmarek
tel. 52 339 21 18

 

Do zadań zespołu ds. administracyjnych należy:

 1. administrowanie nieruchomością siedziby głównej Inspektoratu oraz jego oddziałów terenowych, w porozumieniu z kierownikiem Zakładu Higieny Weterynaryjnej oraz powiatowymi lekarzami weterynarii w Toruniu i Włocławku,
 2. zabezpieczenie funkcjonowania zakładu oraz procesu zaopatrzenia - w oparciu o Prawo zamówień publicznych,
 3. przygotowanie dla potrzeb Wojewódzkiego Lekarza sprawozdań z realizacji zadań oraz opracowań analitycznych w zakresie właściwości zespołu,
 4. prowadzenie spraw związanych z obsługą korespondencji Inspektoratu,
 5. obsługa biura kierownika jednostki oraz jego zastępcy,
 6. archiwizacja dokumentacji zakładowej oraz jej udostępnianie,
 7. zapewnianie sprawności wyposażenia technicznego Inspektoratu oraz środków transportu,
 8. prowadzenie gospodarki magazynowej,
 9. ewidencja składników majątkowych i środków trwałych,
 10. zabezpieczenie potrzeb transportowych wynikających z funkcjonowania oraz zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
 11. koordynacja procesu informatyzacji i obsługi central telefonicznych, strony internetowej Inspektoratu oraz danych umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej,
 12. realizacja czynności w zakresie napraw i remontów infrastruktury technicznej w oparciu o przepisy Prawa budowlanego,
 13. obsługa gospodarcza oraz utrzymanie dróg i terenów zielonych,
 14. realizacja procesu ubezpieczeń majątku zakładowego,
 15. współdziałanie z istniejącymi komórkami organizacyjnymi przy realizacji przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem systemów jakości oraz tworzeniu planów rzeczowo – finansowych,
 16. współdziałanie z innymi urzędami oraz firmami zewnętrznymi w zakresie ciągłości funkcjonowania Inspektoratu.