Zespół ds. obsługi prawnej

mgr Agnieszka Pyszkowska

prof. Bartosz Rakoczy

Do zadań zespołu ds. obsługi prawnej należy:

  1. świadczenie pomocy prawnej dla Wojewódzkiego Lekarza oraz poszczególnych zespołów i stanowisk pracy,
  2. sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Wojewódzkiego Lekarza, opracowywanie pism procesowych,
  3. występowanie w imieniu Wojewódzkiego Lekarza przed sądami i urzędami.