Samodzielne stanowisko ds. bhp

mgr Dorota Gawronek

 

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. bhp należy:

  1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z zagadnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp,
  3. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
  4. prowadzenie dokumentacji z zakresu bhp,
  5. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego,
  6. doradztwo w zakresie stosowania przepisów i zasad bhp,
  7. wykonywanie innych zadań i uprawnień służby bhp zawartych w stosownych przepisach prawnych.