Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Koordynator Zespołu ds. bezpieczeństwa żywności Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
lek. wet. Barbara Biały
tel. 52 339 21 10
e-mail: barbara.bialy@weterynaria,bydgoszcz.pl

 

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
lek. wet. Małgorzata Basińska
tel. 52 339 21 25
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
mgr inż. Ewelina Glimasińska
tel.  52 339 21 25
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Do zadań zespołu ds. ds. bezpieczeństwa żywności należy podejmowanie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji przez Wojewódzkiego Lekarza zadań przewidzianych w obowiązujących aktach normatywnych, w tym w zakresie kontroli działalności merytorycznej Powiatowych Lekarzy i nadzorowanych podmiotów oraz konsultacji i pomocy fachowej dla tych organów, jak również przygotowywanie dla Wojewódzkiego Lekarza projektów decyzji administracyjnych oraz prowadzenie w jego imieniu postępowania administracyjnego, w zakresie właściwości ww. zespołów.

Do zadań zespołu ds. ds. bezpieczeństwa żywności należy podejmowanie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji przez Wojewódzkiego Lekarza zadań przewidzianych w obowiązujących aktach normatywnych a w szczególności:

 1. ustalanie ogólnych kierunków działania i szczegółowych zasad postępowania Powiatowych Lekarzy oraz koordynacja działań tych organów w zakresie:
  1. badania zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego,
  2. bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w tym ocena wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji, wprowadzaniu na rynek oraz wywozie,
 2. kontrola Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie realizacji zadań organu wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego,
 3. zarządzanie oraz informowanie o ryzyku w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt, na podstawie analiz i ocen bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji,
 4. zarządzanie kryzysem - rozpoznawanie sytuacji, które mogą prowadzić do kryzysu i stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych i naprawczych,
 5. nadzór nad prowadzeniem rejestru podmiotów nadzorowanych produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego zawierającego:
  1. informacje o zakładach wg sekcji załącznika III rozporządzenia 853/2004,
  2. informacje o zakładach podmiotów rejestrowanych na podstawie rozporządzenia 852/2004 oraz przepisów krajowych,
  3. informację o zakładach eksportujących produkty pochodzenia zwierzęcego do państw trzecich,
 6. nadzór nad przepływem informacji o niebezpiecznych produktach pochodzenia zwierzęcego w ramach funkcjonowania systemu RASFF (przekazywanie do PIW informacji z Podpunktu Krajowego Punktu Kontaktowego w Głównym Inspektoracie Weterynarii, a także weryfikacja i przekazywanie informacji dotyczących: powiadomień RASFF, oceny ryzyka i zagrożenia, prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wszelkich innych ważnych informacji z PIW do Podpunktu Krajowego Punktu Kontaktowego w Głównym Inspektoracie Weterynarii),
 7. organizacja i kontrola prowadzenia monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz koordynacja prowadzenia postępowań związanych z wykryciem w/w substancji, i innych programów monitoringowych w zakresie właściwości działu.
 8. współpraca i wymiana informacji z Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Izbą Celną oraz innymi organami,
 9. kontrola Powiatowych Lekarzy w zakresie nadzoru nad handlem i obrotem z krajami trzecimi środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego lub /i kontrola podmiotów ubiegających się o uprawnienia eksportowe,
 10. przygotowywanie projektów sprawozdań z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej i opracowań analitycznych związanych z działalnością merytoryczną Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie właściwości działu,
 11. opracowywanie projektów aktów prawa wewnętrznie obowiązującego wydawanych przez Wojewódzkiego Lekarza w zakresie właściwości działu,
 12. opiniowanie projektów aktów prawnych opracowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii i przesyłanych w ramach uzgodnień,
 13. przygotowywanie i realizacja planów kontroli w zakresie właściwości działu,
 14. zarządzanie zasobami druków weterynaryjnych świadectw dla towarów przeznaczonych do krajów trzecich,
 15. prowadzenie szkoleń dla Powiatowych Lekarzy Weterynarii z zakresu bezpieczeństwa żywności.