Zespół ds. pasz i utylizacji

Koordynator Zespołu ds. pasz i utylizacji Wojewódzki Insprektor Weterynaryjny
lek. wet. Bogdan Zawalich
tel. 52 339 21 39
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do zadań zespołu ds. pasz i utylizacji należy podejmowanie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii zadań w zakresie prowadzenia spraw wynikających z przepisów prawa w zakresie odnoszącym się do pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, a w szczególności:

 1. koordynacja działań Powiatowych Lekarzy Weterynarii i kontrola Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
  1. wytwarzania, obrotu i stosowania pasz,
  2. zbierania, transportowania, przechowywania, operowania, przetwarzania oraz wykorzystywania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
  3. organizacja i kontrola prowadzenia monitorowania substancji niedozwolonych i niepożądanych w paszach oraz koordynacja prowadzenia postępowań związanych z wykryciem w/w substancji,
 2. koordynacja działań w sprawach przeprowadzania kontroli:
  1. przestrzegania przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego,
  2. organizmów genetycznie modyfikowanych, przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie modyfikowanych oraz transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie modyfikowanych, przeznaczonych do użytku paszowego,
 3. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad warunkami wytwarzania, obrotu i stosowania pasz leczniczych,
 4. kontrola nadzoru nad obrotem, produkcją i stosowaniem nawozów organicznych i polepszaczy gleby,
 5. nadzór nad prowadzeniem rejestrów podmiotów zatwierdzonych i zarejestrowanych sektora paszowego i utylizacyjnego,
 6. nadzór nad przepływem informacji o niebezpiecznych produktach pochodzenia zwierzęcego w ramach funkcjonowania systemu RASFF (przekazywanie do PIW informacji z Podpunktu Krajowego Punktu Kontaktowego w Głównym Inspektoracie Weterynarii, a także weryfikacja i przekazywanie informacji dotyczących: powiadomień RASFF, oceny ryzyka i zagrożenia, prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wszelkich innych ważnych informacji z PIW do Podpunktu Krajowego Punktu Kontaktowego w Głównym Inspektoracie Weterynarii),
 7. udział w kontrolach zakładów wnioskujących o uprawnienia eksportowe na rynki krajów trzecich,
 8. koordynacja nadzoru nad handlem i obrotem paszami z krajami trzecimi,
 9. zarządzanie oraz informowanie o ryzyku w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt,
 10. zarządzanie kryzysem – rozpoznawanie sytuacji, które mogą prowadzić do kryzysu i stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych i naprawczych,
 11. współpraca w zakresie przygotowywania i realizacji wieloletniego krajowego planu kontroli w zakresie dotyczącym pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 12. współpraca oraz wymiana informacji z Inspekcją Sanitarną oraz Inspekcją Ochrony Środowiska w zakresie pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 13. przygotowanie sprawozdań z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej oraz opracowań analitycznych związanych z działalnością merytoryczną Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 14. opracowywanie projektów aktów prawa wewnętrznie obowiązującego, wydawanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w zakresie pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 15. opiniowanie projektów aktów prawnych opracowywanych przez Głównego Lekarza Weterynarii i przesyłanych w ramach uzgodnień,
 16. przygotowywanie i realizacja planów kontroli w zakresie pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 17. koordynacja nadzoru nad handlem i obrotem ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego z krajami trzecimi,
 18. prowadzenie dokumentacji z zakresu pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rzeczowym wykazem akt Inspektoratu,
 19. prowadzenie szkoleń dla Powiatowych Lekarzy Weterynarii z zakresu   bezpieczeństwa pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia  zwierzęcego.