Badanie nasienia i wypłuczyn z worka napletkowego Cena brutto PKWiU VAT %
badanie wypłuczyn lub popłuczyn w kierunku choroby mętwikowej bydła 50 75.00 8
badanie parazytologiczne hodowlane w kierunku rzęsistka bydlęcego 18 75.00 8
badanie koncentracji/gęstości nasienia od wszystkich gatunków zwierząt 15 75.00 8
badanie nasienia/morfologia/spermiogram od wszystkich gatunków zwierząt 20 75.00 8
badanie bakteriologiczne jakościowo-ilościowe 1 próbki nasienia 62 75.00 8