Badanie pszczół Cena brutto PKWiU VAT %
wykrywanie obecności bakterii Paenibacillus larvae w plastrach z czerwiem metodą mikrobiologiczną 30 75.00 8
wykrywanie obecności bakterii Paenibacillus larvae w miodzie metodą mikrobiologiczną 32 75.00 8
wykrywanie obecności bakterii Paenibacillus larvae w pszczołach metodą mikrobiologiczną 53 75.00 8
wykrywanie obecności bakterii Melissococcus plutonius w plastrach z czerwiem metodą mikrobiologiczną 51 75.00 8
wykrywanie obecności roztoczy Varroa destruktor w czerwiu, owadach dorosłych i osypie pszczół 15 75.00 8
wykrywanie obecności spor Nosema spp. u pszczół metodą mikroskopową 10 75.00 8
wykrywanie obecności grzybów z rodzaju Aspergillus u pszczół, czerwiu (grzybica kropidlakowa, kamienna) meodą mikrobiologiczną 10 75.00 8