Inne badania i czynności zlecane ZHW Cena brutto PKWiU VAT %
dodatkowa kopia sprawozdania z badań 10,00   23
opinia lekarsko-weterynaryjna do wyniku z badania sekcyjnego 100,00   23
badanie chemiczne wody zestawem Merck (za 1 próbkę) 68,00 71.20 23
badanie chemiczne wody zestawem Merck (za 1 próbkę) - oznaczanie 5 wybranych parametrów 34,00 71.20 23
pożywka mikrobiologiczna - 1 szt. 2,00 71.20 23
konsultacje, omówienie wyników badań (koszt 1 osobogodziny) 50,00   23
koszty dojazdu w/g kilometrówki (sam. do 900 cm3 ) 0,89   23
koszty dojazdu w/g kilometrówki (sam. powyżej 900 cm3 ) 1,15   23