Mikrobiologiczne badanie żywności Cena brutto PKWiU VAT %
oznaczanie liczby drobnoustrojów 35,00 71.20 23
badanie w kierunku Salmonella metodą klasyczną 36,00 71.20 23
potwierdzenie obecności Salmonella 120,00 71.20 23
wykrywanie obecności i identyfikacja beztlenowych bakterii przetrwalnikujących 45,00 71.20 23
oznaczanie liczby gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus) 55,00 71.20 23
wykrywanie obecności gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus) 30,00 71.20 23
oznaczanie liczby Enterobacteriaceae 45,00 71.20 23
oznaczania liczby bakterii z grupy coli 36,00 71.20 23
wykrywanie obecności bakterii z grupy coli 25,00 71.20 23
oznaczanie liczby E. coli metodą płytkową 22,00 71.20 23
oznaczanie liczby E. coli - z zastosowaniem petrifilmu PEC 45,00 71.20 23
oznaczanie liczby E.coli metodą NPL 50,00 71.20 23
wykrywanie obecności E.coli O157 53,00 71.20 23
potwierdzenie obecności E. coli O157 90,00 71.20 23
wykrywanie obecności Listeria monocytogenes 56,00 71.20 23
potwierdzenie obecności Listeria monocytogenes 110,00 71.20 23
oznaczanie liczby Listeria monocytogenes 39,00 71.20 23
oznaczanie liczby pleśni i drożdży 25,00 71.20 23
badanie mikrobiologiczne czystości urządzeń (stan sanitarny) w zakładach mięsnych 50,00 71.20 23
badanie mikrobiologiczne czystości urządzeń (stan sanitarny) w zakładach mleczarskich 30,00 71.20 23
próba przechowalnicza za jeden asortyment 10,00 71.20 23
badanie czystości metodą płytek kontaktowych 20,00 71.20 23
badanie mięsa mielonego w systemie n=5 480,00 71.20 23
badanie surowych wyrobów mięsnych w systemie n=5 420,00 71.20 23
badanie czystości mikrobiologicznej tusz wieprzowych lub wołowych 70,00 71.20 23
wykrywanie obecności Campylobacter spp. 75,00 71.20 23
identyfikacja Campylobacter spp. 100,00 71.20 23
oznaczanie liczby komórek somatycznych w mleku metodą mikroskopową 30,00 71.20 23
wykrywanie obecności antybiotyków i innych substancji hamujących w mleku testem Delvotest 21,00 71.20 23
wykrywanie pozostałości antybiotyków beta-laktamowych, tetracyklin, streptomycyny/dihydrostreptomycyny i chloramfenikolu w mleku testem 4Sensor 45,00 71.20 23
wykrywanie pozostałości substancji przeciwbakteryjnych w tkankach zwierzęcych, jajach 5-płytkową metodą dyfuzji 65,00 71.20 23
oznaczanie liczby Campylobacter 50,00 71.20 23