Mikrobiologiczne badanie pasz Cena brutto PKWiU VAT %
przygotowanie próbek do badań mikrobiologicznych 25 71.20 23
oznaczanie liczby drobnoustrojów 48 71.20 23
oznaczanie liczby Enterobacteriaceae 40 71.20 23
oznaczanie liczby drożdzy i pleśni 52 71.20 23
wykrywanie obecności pałeczek Salmonella metodą klasyczną 47 71.20 23
wykrywanie obecności beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczyny 53 71.20 23
wykrywanie obecności Clostridium perfringens 60 71.20 23
wykrywanie obecności beztlenowych bakterii redukujących siarczany (IV) rosnących w warunkach beztlenowych 53 71.20 23
wykrywanie obecności składników pochodzenia zwierzęcego (PAP) 167 71.20 23
wykrywanie obecności substancji przeciwbakteryjnych: antybiotyków, antybiotykowych stymulatorów wzrostu, sulfonamidów, chinolonów i innych substancji antybakteryjnych metodą 8-płytkową 130 71.20 23
oznaczanie zawartości linkomycyny 190 71.20 23
oznaczanie zawartości tiamuliny 190 71.20 23
oznaczanie zawartości tylozyny 190 71.20 23
oznaczanie zawartości chlorotetracykliny 190 71.20 23
oznaczanie zawartości doksycykliny 190 71.20 23
oznaczanie zawartości amoksycyliny 190 71.20 23
homogenność pasz leczniczych 550 71.20 23
wykrywanie obecności paciorkowców hemolizujących 40 71.20 23
oznaczanie liczby gronkowców koagulazododatnich 53 71.20 23
wykrywanie obecności E. coli 57 71.20 23